Dernek olarak, gerek yurt içi ve gerekse yurt dışı sektörümüz ile ilgili faaliyetleri daha etkin takip etmek, üyesi olduğumuz federasyonlar ile uluslararası örgütlerin sektörümüz ile ilgili çalışmalarında daha aktif yer almak ve bu çalışma sonuçlarının tüm sektörümüze katkı sağlayacak şekilde duyurulabilmesi amacıyla, Yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri arasından , faaliyet konularına göre aşağıdaki yurt içi ve yurt dışı Çalışma Guruplarının oluşturulmuştur.

 

YURT İÇİ ÇALIŞMA GRUPLARI

 

Fuar Koordinasyon Komitesi:

 

1. Murat BEKİROĞLU  2. Bülent CÜNCAN  3. İskender AKBAŞ  4. Cem HÜROĞLU 5. Orhun ŞENTÜRK

 

 İletişim, Eğitim ve Üye Koordinasyon Çalışma Grubu:

1. Murat BEKİROĞLU 2. Orhun ŞENTÜRK 3. Bülent CÜNCAN  4. H.Uğur AKSAN  5. İbrahim KARATAŞ

6. Murat SOYDAŞ 7.Mehmet AKGÜL

 

Haydarpaşa Dentur Laboratuvarı Özel Projesi Çalışma Grubu:

1. Murat BEKİROĞLU  2. Bülent CÜNCAN  3. Orhun ŞENTÜRK 4. Hikmet Uğur AKSAN 5. Mehmet AKGÜL

 

Etik  Danışma  Kurulu: 

1. R.Cengiz ARSAY        2. Işık AYLAN                   3. Ahmet Alp ESMEN  
4. Yavuz SİPAHİ             5. Alpaslan SİRKECİOĞLU

 

YURT DIŞI ÇALIŞMA GRUPLARI

        

            ICOMIA MarinasGroup (IMG) : Kerem Can ÇEŞMEBAŞI - Alpaslan SİRKECİOĞLU

            ICOMIA Statistics Committee : Cem HÜROĞLU- Mehmet AKGÜL

            ICOMIA Technical Committee : Alpaslan SİRKECİOĞLU - İbrahim KARATAŞ

            ICOMIA Exporters Committee : Alpaslan SİRKECİOĞLU - Cem HÜROĞLU

            ICOMIA Boat Shows Committee : Murat BEKİROĞLU - Orhun ŞENTÜRK

            ICOMIA Grow Boating Committee : Alpaslan SİRKECİOĞLU - Orhun ŞENTÜRK

            ICOMIA  Environment Committee  : İbrahim KARATAŞ - Mehmet AKGÜL