Derneğimiz; Tüzüğümüz gereği üç yılda bir yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilen ve sektörümüzün her kesimini temsil eden 11 Asil 7 Yedek Üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yönetilmektedir.

Yönetim Kurulu; 1 Başkan, 1 Başkan Vekili, 1 Genel Sekreter, 1 Muhasip Üye ve 7 Üyeden oluşmaktadır.

Ayrıca yine Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilen 3 Adet Üyemiz de Denetleme Kurulu Görevini yürütmektedir.

Derneğin İdari işleri ise, tam zamanlı olarak görev yapan  Dernek müdürü tarafından yürütülmektedir.