Başta AB ülkeleri olmak üzere ABD, Kanada, Japonya gibi yat ve tekne endüstrisinde gelişmiş ülkelerdeki toplam 33 Adet dernek ve federasyonun üyesi olduğu ve sektör ile ilgili uluslararası standartların, direktiflerin ve uygulamaların belirlendiği ICOMIA (International Council of Marine Industry Associations)’ a ülkemizi ve sektörümüzü temsil etmek amacıyla tam üye olduk. (www.icomia.org)

Uluslararası sektörde ortak bir dil ile tanım ile üretim standartları oluşturmayı amaçlayan ve ICOMIA tarafından yürütülen çalışmalara İcra Komitesi seviyesi dahil her seviyede katılarak Üyelerimizin hak ve menfaatlerini koruma gayretlerimizi sürdürmekteyiz