YAT VE TEKNE ENDÜSTRİSİ DERNEĞİ 2023 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU
                                                                                       
                
Derneğimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki ‘Gündem maddelerini’ görüşmek üzere 20 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 09:00’da, toplantı yeter sayısı sağlanamadığından 28 Şubat 2023 Salı günü saat 09.00’da Güzelyalı Mah. Sahil Bulvarı No: 72 Pendik / İstanbul adresinde bulunan Holiday Inn Tuzla Bay Hotel Yıldız Balo Salonunda yapılacaktır.
 
Tüm üyelerimizi Genel Kurul Toplantımıza bekliyoruz.  
 
Tüzüğümüzün hükümleri gereğince, Genel Kurula katılmak için 2022 ve öncesi yıllara ait aidatların ödenmiş olması gerekmektedir. Toplantıya sadece yönetim kurulu başkanı veya şirketinde temsille görevlendireceği kişi (kaşe imzalı görevlendirme yazısıyla) katılabilecek ve oy kullanabilecektir. Örnek Yetki Belgesi aşağıdaki linktedir.

https://mcusercontent.com/0303c5e137ed301adf2d86696/files/248eb464-95c3-a2b0-809c-4820582727e8/Yetki_belgesi.pdf  
          
 OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ
    
                1- Açılış ve Yoklama,
                2- Saygı Duruşu, İstiklal Marşı,
                3- Başkanlık Divanı için 1 Başkan, 1 Başkan Vekili ve 2 Katip Seçimi,
                4- Toplantı Tutanağının İmzalanması Hususunda Divana
                    Yetki  Verilmesi,
                5- Varsa, Üyelerden Başkanlık Divanına Gelecek Olan Yazılı
                    Tekliflerin Gündem Maddesi Olarak Görüşülebilmesi İçin
                    Oylama Yapılması,

                6- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması,
                7- Denetim Kurulu Raporunun Okunması,
                8- Yönetim ve Denetim Kurullarının Oylanarak İbrası, 
                9- Dernek Tüzüğünün Bazı Maddelerinin Değiştirilmesinin
                    Görüşülmesi ve Oylanması,                     
              10- Yönetim ve Denetim Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi,
              11- Üyesi Olduğumuz Federasyonların 2023, 2024 ve 2025
                   Yılları Genel Kurul Toplantılarına Katılacak 5 Kişilik
                   Dernek Temsilcilerinin Belirlenmesi ,
              12- 2023-2025 Dönemlerine Ait Tahmini Bütçenin Görüşülmesi ve

                    Oylanması, Bütçe Fasılları Arasında Aktarma Yapılması
                    Hususunda Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi,
              13- Dilekler ve Kapanış.
https://mcusercontent.com/0303c5e137ed301adf2d86696/files/69c63d49-206e-10fb-93e1-370e3ff1d767/Kopya_YATED_İKT.İŞL.2020_2021_2022_BİLANÇO.01.pdf

https://mcusercontent.com/0303c5e137ed301adf2d86696/files/5a0d15e7-ec0f-c81b-efb1-ee9b3bf072d4/Kopya_YATED_2020_2021_2022_GELİR_GİDER_CETVELİ.02.pdf

https://mcusercontent.com/0303c5e137ed301adf2d86696/files/89e83e11-7f75-1f65-ad0a-cc10492bc92c/Kopya_YATED_İKT.İŞL.2020_2021_2022_GELİR_TABLOSU_003_.pdf


Saygılarımızla, 

Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği
Yönetim Kurulu