Saygıdeğer Üyelerimiz ve Kıymetli Denizseverler,

 

Sizlere yapmış olduğumuz daha önceki paylaşımımızdan da hatırlanacağı gibi; ülkemizdeki ve dünyadaki hemen hemen tüm fuar etkinliklerinin ertelenmesini ya da iptal edilmesini de dikkate alarak, 16. Avrasya Boat Show Fuar etkinliğinin 20 - 28 Şubat 2021 tarihinden 19 - 27 Şubat 2022’ye ötelenmesi konusunda, CNR Pozitif Fuarcılık ile sözleşmelere bağlı olarak yapılan Fuar Komitesi toplantıları, çeşitli görüşmeler ve çekilen ihtar da dahil olmak üzere gerçekleşen tüm girişimlerimiz maalesef ki olumsuz olarak sonuçlanmıştır.

 

Her zaman üyesinin haklarını korumayı görev olarak savunan derneğimiz, sözleşme maddelerine sadık kalarak sorunun çözülebilmesi için, Dernek Yönetim Kurulumuz 04 Ocak 2021 tarihinde video konferans yolu ile toplanmış ve oybirliği ile hukuksal sürecin başlatılmasına karar vermiştir. Bu kapsamda da; “HAKİMİN SÖZLEŞMEYİ YENİ KOŞULLARA UYARLAMASI” olarak nitelendirilen “HAKİM MÜDEHALESİ TALEBİ” hususunda hukuki girişimleri başlatmıştır.

 

Bu çerçevede; *Dernek tüzel kişiliğimiz tarafından, Hukuk Müşavirliğimiz aracılığı ile Derneğimiz ve Pozitif Fuarcılık AŞ arasında akdedilen sözleşmelerin; 

  1. Öncelikle SÖZLEŞMEDEN DÖNME YOLUNDA UYARLAMA, 
  2. Sözleşmeden dönme yolunda haklı nedenler bulunmadığının değerlendirilmesi halinde ise, 16. Avrasya Boat Show Fuar etkinliğinin 19 – 28 Şubat 2022 arasında olarak uyarlanması noktasında SÖZLEŞMEYE MÜDAHALE edilmesi talebi ile Bakırköy Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı nezdinde dava açılmıştır.

 

Bizim bu girişimlerimizden hoşnut olmayan CNR Pozitif Fuarcılık, tüm fuar katılımcıları ile dün yeni bir paylaşım yaparak, pandemi sürecinin Mart 2021de hafifleyeceğini ve kısıtlamaların kalkacağını öngördüklerini, bu nedenle de fuarın 20 - 28 Mart 2021 tarihlerinde yapılacağını duyurmuştur.

 

Derneğimiz ve Pozitif Fuarcılık arasındaki sözleşmemiz gereği, fuar tarihini kendi başlarına değiştiremeyeceklerini bile bile yeniden sözleşme ihlali yapan Pozitif Fuarcılığa, hukuk bölümümüz tarafından dün yeniden ihtar çekilmiştir.

 

Biz tüm kararlığımız ile haklılığımızı hukuksal girişimlerimiz kanalı ile sürdürüyoruz.

 

Siz değerli üyelerimizden ricamız, Pozitif Fuarcılığın bu anlamsız, yersiz paylaşımlarına ve bilgi kirliliğine itibar etmemeniz ve sadece bizim paylaşımlarımızı dikkate almanızdır.

 

Çabalarımız, bu süreci üyelerimiz yararına tamamlamak yönündedir. Çünkü bizim için insan sağlığı, ticari kazancın önünde gelmektedir.

 

Saygılarımızla,

Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği – YATED Yönetim Kurulu